Fordelene av vurderingsskalaer

Vurderingsskalaer brukes i en rekke forhold over hele verden. Fra jobb og skole for å underholdning og internett-skalaer kan formes til flere fag. Opprette sammenligninger gjennom vurderingsskalaer kan gi svært nyttige data, men kan også ha noen ulemper også.

standardisering

Den største fordelen og hensikten med vurderingsskalaer er standardisering de skaper. De gir en metode for å sammenligne ulike objekter, mennesker eller ting på en strukturert måte --- alt fra en kvantitativ til kvalitativ analyse.

Bred

Vurderingsskalaer fungere som en generell ordning; derfor kan avgrensningsbrønner og vurderinger bli opprettet for nesten hva som helst ved å endre en karakterskala litt.

Ulempen til evnen til å anvende vurderingsskalaer til mange forskjellige ting er ulempen med mis-oppfatte informasjon. Som vurderingsskalaer er ganske enkle å forstå, de fleste ikke tar seg tid til å lese inn i kriteriene-basis som kan føre til mis-oppfatning av en gitt skala.

rettferdighet

I tilfeller av arbeidsvurdering --- vurderingsskalaer gi en mulighet for ansatte å bli gradert rettferdig. Ved å gi et system som er rettferdig, kan likestilling nås på en mer vellykket måte enn andre systemer av sammenligninger som er mer subjektive i naturen.

Enkel

Grunnen vurderingsskalaer er så utbredt, er at de er enkle og lett å forstå. De gir en betydelig mengde data og tillate folk å se det på en veldig klar og konsis måte-beslutninger enklere. Denne enkelhet og logikk har bidratt til populariteten til vurderingsskalaer.

Utdannelse

En annen vanlig bruk av vurderingsskalaer er i utdanning. Det er så mange studenter og så mange utdanningsinstitusjoner-alt fra grunnskole og videregående skoler til høyskoler og universiteter, at det blir svært nyttig for å dømme alle over en standard skala. Selv om vekten av denne art har vanligvis den åpenbare ulempen --- de valgte kriterier som må være grunnlaget av skalaen, er det fortsatt en nyttig tidsbesparende i utdanning.