Fordelene med Cloud Seeding

Fordelene med Cloud Seeding


Sky seeding er en prosess hvor flyene innskudd materialer (vanligvis sølvjodid) inn i en voksende sky for å lette regndråpe formasjonen. Cloud seeding øker kunstig nedbør i områder med lite vann og påvirker værmønstre i områder med høy skade på avlingen. Cloud seeding er et alternativ for å øke eller endre nedbørsmønstre.

Øk Samlet nedbør

Cloud seeding introduserer hygroskopiske partikler, som beholder vann, inn i skyen, som letter faseovergangen av vanndamp til flytende vann, en forutsetning for nedbør. Seeding en sky kan ha effekt av å øke nedbør effektiviteten av en sky system ved å forårsake mer av vannet kondenserer og faller til bakken, bidra til å fremme beskjære vekst og gir lindring til tørkerammede områder.

Redusere skade på avlingen på grunn av nedbør

Cloud seeding kan også brukes til å undertrykke uønskede former av nedbør, slik som hagl, som kan forårsake skade på avlinger og tettsteder. Cloud seeding kan endre uværsskyer som ellers ville produsere hagl og andre former for frossen nedbør å produsere regn i stedet.

Få negative effekter på Vær og miljø

Forbindelsene brukes i cloud seeding produsere svært få negative virkninger for miljøet, ifølge FNs miljøprogram, og ingen kjente langsiktige konsekvenser for vær mønstre eller klima. Sølvjodid, den mest vanlige anvendte forbindelse i sky såing, har en struktur meget lik is og har ingen kjente skadelige virkninger på mennesker og miljø.