Fordelene ved å bruke en uavhengig gruppe T-Test

En uavhengige utvalg t-test er en statistisk metode for å sammenligne to prøver i form av sine midler. For eksempel kan du sammenligne SAT score til menn og kvinner i en viss universitet eller høyder av 12-år gamle gutter og jenter.

Enkelhet av Tolkning

Utgangen fra en uavhengige utvalg t-test forteller deg hvordan ulike gjennomsnittet av en prøve er fra gjennomsnittet av den andre gruppen. Den forteller deg gjennomsnittet av hver gruppe, og gjennomsnittlig forskjell mellom gruppene. Den forteller deg også om denne forskjellen er statistisk signifikant. Statistisk signifikans er et mål på hvor sannsynlig forskjellene så store som de i dette utvalget er, hvis de to populasjoner som utvalgene er trukket de samme midler,

Robusthet

Den uavhengige utvalg t-test forutsetter at de to populasjonene er normalfordelt (klokkeformet kurve) og har samme varians (variansen er et mål på hvor spredt ut en fordeling er). Imidlertid er det t-test ganske robust overfor brudd på den første antakelsen, og det finnes metoder for bruk av t-test med to utvalg fra populasjoner med ulike variasjoner.

Brukervennlighet Gathering data

Den uavhengige utvalg t-test krever svært lite data: Simply verdiene av fag fra hver av de to gruppene på noen kvantitativ variabel. T-testen er gyldig selv med et lite antall individer, og krever bare en verdi fra hvert emne.

Brukervennlighet Beregning

I disse dager, selv t-testene er nesten alltid gjort ved hjelp av en datamaskin. Men formelen for uavhengige utvalg t-test er enkel, og dette gjør det enkelt å forstå hva som skjer. Dette er spesielt attraktivt for folk uten mye statistisk trening.