Fordelene ved å bruke Wind Energy

Fordelene ved å bruke Wind Energy


Gjennom historien har mennesker forstått at vindkraft gir en fordel til andre former for makt. Det kan bli brukt både på en liten og en massiv skala. Residential vindturbiner kan installeres for hjemmebruk, mens store vindturbiner dot landskapet av mange områder, slår hele byer. Som bekymring over klimaendringer og push for energiuavhengig økonomier fortsetter rundt om i verden, kan vindenergi levere en stor mengde av en nasjons behov.

Historie

Vindenergi har blitt utnyttet av mennesker i minst 5500 år, ifølge arkeologer som studerer gamle seilbåter. Våre forfedre fant at vindkraft kan drive sine skip og båter hvis en stor duk fanget vinden. Tidligere sivilisasjoner funnet at fordelene med å bruke vindkraft var langt mer rikelig. Det ga dem en måte å mekanisere oppgaver som ellers ville være umulig eller vanskelig å oppnå. Bevis på Sri Lanka viser at den gamle singalesiske sivilisasjonen brukt vinden rundt 300 f.Kr. til kraft ovner til 1200 grader Celsius.
Vindmøller, var imidlertid den første omfattende utnyttelse av teknologien. Afghanske landsbyer i det 7. århundre, og senere byene i Nordvest-Europa fant at vindkraft ga dem en fordel i sliping korn. Vind kan bli brukt til å slå tannhjul som bakken mais eller hvete. Den samme teknologi kan brukes til å pumpe vann.
Bedrifter og offentlige etater begynte å bruke vindturbiner på 1980-tallet.

Betydning

Vindturbiner er et rimelig alternativ til mange andre energiformer, som for eksempel fossilt brensel, solcellepaneler eller kjernefysisk teknologi. Boligeiendommer kan kjøpe en liten vindturbin for $ 6000 til $ 22000, installert. Disse turbinene produserer fra 5 til 15 kilowatt per time. Ifølge American Wind Energy Association, sparer den gjennomsnittlige hjem 50 til 90 prosent av sin strømregning hver måned. Enda flere, mange mennesker som bygger vindmøller kan selge overskytende elektrisitet til kraftselskapet hver måned.
Store industrielle vindturbiner er en enda bedre verdi. I 2007, kostnaden for en kommersiell skala vindturbin var omtrent $ 3.500.000 installert, ifølge Windustry Organization. Disse turbinene produserer 2 megawatt elektrisitet per time, nok til å forsyne 1.400 boliger for et år.

Egenskaper

En av de største fordeler ved anvendelse av vindkraft er at det er en fullstendig fornybar ressurs. Selv om varierende grad i forskjellige deler av verden, er vind en alltid tilstedeværende tilstand på jordoverflaten. Strålingen fra solen skaper en konveksjon syklus i luften som strømmer oppover. Denne strømning av luft er årsaken til blåser vind. Siden vindkraft kan bli brukt ved denne handling, blir volumet av elektrisitet bare begrenset av hastigheten og gjentakelse av vinden. Midlene at så lenge solen eksisterer, vil vindkraft være utnyttes.

fordeler

I motsetning til andre energikilder, som for eksempel fossilt brensel eller kjernekraft, vindkraft gir ingen avfallsprodukt. Forbrenning av fossilt brensel for å lage energi produserer karbon og utslipp av svoveldioksid som, ifølge US Oceanic and Atmospheric Administration, forurenser atmosfæren. The World Energy Council rapporterer at disse utslippene, det høyeste nivået på 650.000 år, er ansvarlig for globale klimaendringer.
Kjernekraft, også har ulempen med avfallshåndtering. Radioaktivt materiale som er opprettet som et biprodukt av kjernefysisk reaksjon er vanskelig å avhende. Specialized hvelv må være konstruert for å huse de brukte brenselsstaver og brukte stråling dresser for å hindre forurensning av vann og jord, samt personer.
Vindenergi har fordelen av å være utnyttet og brukt uten utslipp av karbon eller stråling som blir produsert.

betraktninger

En fordel ved å bruke vindkraft er at det er nesten uendelig bærekraftig. Fossile brensler som olje, naturgass og kull vil til slutt bli helt minelagt fra jorden. Geotermisk energi bruker den lagrede varmeenergi akkumulert fra år med solstråling. Også dette vil til slutt bli brukt til sitt maksimum. Vinden vil aldri slutte så lenge det er liv på jordens overflate.
I tillegg har vindenergi potensial til å drive hele kloden og vokser med den befolkning som sitt energibehov fortsette. Vindturbiner kan plasseres stort sett overalt - på flat lander, over havet eller på fjellet. Dette gir vind fordelen av å være en universell energikilde brukt av alle land i verden. Ifølge World Energy Council, vind energiforsyning 1 prosent av verdens makt, selv om enkelte europeiske land, for eksempel Danmark, får nesten 20 prosent av sitt lands behov.