Fordeler og ulemper av pneumatiske systemer

Fordeler og ulemper av pneumatiske systemer


Pneumatiske systemer bruker trykksatt gass, vanligvis luft, for å fysisk kraft aspekter av mekaniske maskiner. De blir ofte valgt i stedet for hydrauliske systemer, som bruker komprimert væske. Pneumatiske systemer har både fordeler og ulemper.

Koste

Den første prisen for et pneumatisk system er meget lav fordi disse systemene er billig å lage og ha en enkel konstruksjon sammensatt av billige materialer som plast, sink eller aluminium. Imidlertid kan den langvarige driftskostnadene for disse systemene være høy fordi det tar en god del strøm til å komprimere nok gass til å tillate systemet å utøve en riktig mengde trykk.

Sikkerhet

Trykkluft er veldig trygt. Siden de fleste av disse systemene bruker luft, vil en lekkasje ikke forårsake forurensning på den måten at hydraulikksystemet lekker olje ville, for eksempel. Disse systemene utgjør heller ingen fare for brann eller eksplosjon.

Fart og kontroll

Siden luft er komprimerbart, i motsetning til væske eller strøm som brukes i elektriske og hydrauliske systemer, kan det være vanskelig å kontrollere hastigheten og presisjonen av et pneumatisk system. Når svært spesifikke hastigheter og posisjoneringen er nødvendig, kan ytterligere systemer må være konstruert og satt på plass for å gi ytterligere kontroll, noe som kan være en kostbar løsning.