Fordeler og ulemper ved å bruke fossilt brensel

Debatten om alternative drivstoff sentre rundt bruk og ikke-bruk av fossilt brensel. For mange alternative drivstoffer foreslåtte mangle noen av attraktivitet av fossilt brensel, inkludert energi, tilgjengelighet og pris. Forstå fordeler og ulemper ved bruk av fossilt brensel er en viktig del av å bli en informert deltaker i denne debatten.

Hva er et fossilt brensel?

Fossilt brensel er, enkelt sagt, restene av forhistoriske planter og dyr som har over tid blitt redusert til enkle hydrokarboner enten i flytende eller fast form. Disse hydrokarboner er stabburene av enorm energi og har vært drivkraften bak de mekaniske og teknologiske nyvinninger i det 20. århundre. To av de mest vanlige fossile brennstoffer er olje (petroleum) og kull.

Fordeler med Oil

Olje (petroleum) er den nest mest brukte fossilt brensel. Det er behandlet og omgjort til bensin (bensin) som deretter brukes til drivstoff biler, fly, havgående fartøy og andre maskiner. Olje har vært relativt rikelig gjennom hele det 20. århundre, og har representert et middel til rikdom for ikke bare USA, men mange andre nasjoner også, inkludert Saudi-Arabia, Venezuela og Russland. På grunn av sin lange strenger av hydrokarbon atomer, olje gjør en svært brennbart, men stabil, form av drivstoff og er fortsatt, den dag i dag, er den vanligste drivstoff kilde for industriland og utviklingsland likt. Fordi prosessen med å finne, utvinne og raffinere olje har blitt perfeksjonert i løpet av de siste 10 årene, er det relativt billig og så gjør utviklingen i fremvoksende land relativt effektiv og økonomisk levedyktige. Endelig har funn, utvinning, raffinering og salg av olje skapte bokstavelig talt millioner av arbeidsplasser rundt om i verden fra ingeniører og teknikere til feltarbeidere og landmålere.

Ulemper av olje

Det er hovedsakelig to ulemper til olje som drivstoff kilde; Det er meget forurensende og det er begrenset. Burning en ren hydrokarbon resulterer i utslipp av varme, vann og karbondioksid (CO2). CO2 er en "drivhusgass", som betyr det feller solstråling i jordas atmosfære og bidrar til global oppvarming. I tillegg, siden olje og bensin er ikke rene hydrokarboner, men inkluderer andre tilsetningsstoffer, eksos fra biler inneholder uforbrent karbon, karbonmonoksid (CO) og andre avfallsgasser som skitne luften og forårsake luftveier og andre helseproblemer for levende skapninger.

I tillegg er olje begrenset i mengde tilgjengelig. De største feltene i eksistens ble oppdaget på 1930-tallet gjennom 1950 og har i hovedsak nådd, eller er nærmer seg, den halvfull mark. Dette betyr to ting; først, blir de større oljereserver som feltene i Saudi-Arabia, Irak, Russland og Mexico-gulfen raskt tappe som etterspørselen øker på daglig basis. For det andre, de mindre, mindre tilgjengelige lommer av olje er vanskeligere å skaffe og ekstrakt, noe som betyr at kostnadene til nytte ratio på olje er raskt blitt ubalansert; i de kommende tiårene, vil det koste mer å trekke ut et fat olje enn det kan selges for, noe som resulterer i ekstremt høye bensinpriser.

Fordeler med Coal

Kull er en av de eldste energikilder utnyttes av mannen; Kinesiske våpen beslutningstakere brukes kull for å fyre sine ovner tusenvis av år siden. Kull er fortsatt en av de mest rikelig og tilgjengelige former for fossilt brensel på planeten. Ifølge dagens beregninger gjort av den amerikanske Coal Council, er det anslagsvis 250 år igjen av kull igjen i USA alene. Femti prosent av alle elektriske produksjonsanlegg i USA bruker kull som sin drivstoff kilde. Kull regnes som en av de billigste og mest pålitelige metoder for å produsere elektrisitet.

Ulemper av Coal

Det er flere ulemper med kull. For det første har utvinne kull forårsaket omfattende skader på miljøet i form av forurensning og naturområder forringende og negative helseeffekter for gruvearbeiderne som må fordype deg i undergrunnen i stadig dypere og farlige miner å utvinne kull. For det andre er kull en uren hydrokarbon som frigjør svovel og nitrogenholdige gasser i atmosfæren hvor den blander seg med vanndamp og danner "sur nedbør", som er ansvarlig for forurensning av drikkevann og skade på planter og dyr i USA og Canada. Endelig er kull fortsatt begrenset, selv om det kan være 250 år igjen av kull igjen som den amerikanske Coal Rådets krav. Disse tallene er basert utelukkende på dagens bruk, og ikke tar hensyn til økt etterspørsel eller andre faktorer.