Foreldre kan gjøre for å hjelpe til med sosial og emosjonell utvikling i sine barn

Foreldre kan gjøre for å hjelpe til med sosial og emosjonell utvikling i sine barn


Når barna flytter fra barndom til ungdomsårene, vokser de sosialt og følelsesmessig på en naturlig måte. Som forelder, lærer om barns behov og ta en proaktiv holdning kan hjelpe barnet danne sterke vennskap og lære å behandle sine følelser på sunne måter. En måte å oppmuntre positiv utvikling er å ta hensyn til barnets samhandling med andre og hans følelsesmessige reaksjoner på stress. Hvis du oppdager noe som angår deg, løse disse problemene med en gang. Dette kan sikre at barna utvikler seg i den sunneste måten mulig.

Forstå Child Development

For effektivt å fremme sunn sosial og emosjonell utvikling hos barn, bør foreldrene ha minst en grunnleggende kunnskap om hvordan barn og unge å vokse og utvikle seg. Selv om foreldrene ikke trenger å være eksperter på barns utvikling, forstå et barns sosiale og emosjonelle behov under toddlerhood, grunnskole, kan preteen årene og oppvekst hjelpe foreldre reagere riktig på sine barns behov, forklarer University of Arizona Cooperative Extension Service. I tillegg til å lese bøker og søker ut på Internett, i mange sykehus, klinikker og sosiale tjenester byråer tilbyr foreldre kurs som fokuserer på grunnleggende barns utvikling.

Pleie Hjem Miljø

Foreldre spiller en avgjørende rolle i et barns sosiale og emosjonelle utvikling begynner i barndommen. I de tidlige årene, slik at barna har sine grunnleggende behov for mat, husly, sikkerhet og komfort møtte kan hjelpe dem å etablere sikre vedlegg, som er hjørnesteinene i sunn sosial og emosjonell utvikling. Som barn blir eldre, øker sin autonomi, sammen med å gi alderstilpasset støtte og veiledning, kan oppmuntre riktige emosjonelle og sosiale ferdigheter.

Oppmuntre Sunn Peer Interactions

Som barn nå de pre-teen år, venner er en stadig viktigere del av deres sosiale og emosjonelle utvikling. Som forelder bør du bli kjent med barnas venner for å sikre at de samhandler med barn som gir positive påvirkninger. Videre kan du oppmuntre gode sosiale og emosjonelle ferdigheter ved å oppmuntre barna til å delta i meningsfylte peer-baserte aktiviteter som idrett, musikk eller organiserte klubber, foreslår Senterpartiet på sosiale og emosjonelle Foundations for Early Learning.

Modell Sunn sosiale og emosjonelle ferdigheter

Foreldre spiller en avgjørende rolle i å forme hvordan barn reagere sosialt og emosjonelt. Mens genetikk spille noen rolle i et barns atferd, miljø spiller også en viktig rolle. Med andre ord, foreldrenes atferd påvirker måten at et barn utvikler seg. For å oppmuntre sunn sosial og emosjonell vekst, atferd modellen du ønsker å se i dine barn. For eksempel uttrykke dine følelser rolig, uten å skylde på andre, og opprettholde sunne forholdet grenser kan sette et godt eksempel for dine barn og forme deres utvikling på positive måter.