Forholdet mellom konduktivitet og turbiditet i Lagoons

Forholdet mellom konduktivitet og turbiditet i Lagoons


Konduktivitet og turbiditet er fysiske parametre som er målt i vannmiljøet. Ledningsevne er mengden av oppløste ioner i vannsøylen; mens turbiditet, er mengden av suspenderte partikler i vannsøylen.

Lagoon fysiske parametere

Laguner er grunne vannområder adskilt fra havet av land som er parallelt med kysten. Siden laguner er grunne, de er stadig varierende i sine fysiske og biologiske parametre. Tidevanns påvirkninger kan variere ikke bare av temperaturen, men det saltholdighet, som bevirker at ledningsevnen i lagunen. I tillegg kan tidevann påvirke mengden av suspenderte partikler eller turbiditet av lagunen også.

inverse Sivil

Med en økning i strømningshastighet eller turbiditet, som oppstår under høyvann i en lagune habitat vil ledningsevnen reduseres. Med en reduksjon i turbiditet, vil ledningsevne viser en økning i verdi. Dette representerer et omvendt forhold mellom ledningsevne og turbiditet.

Rolle i Planteplankton Vekst

Verdiene for konduktivitet og turbiditet i en lagune habitat innflytelse vann klarhet, noe som i sin tur stimulerer fytoplankton (planke-lignende plankton) vekst. Planteplankton vekst er avgjørende for marine miljøer som de gjennomgår fotosyntese og gi næring til marine organismer. En økning i turbiditet på grunn av en økning av suspenderte partikler, og en reduksjon i ledningsevne resulterer i en reduksjon i lys gjennomtrengning og algevekst i lagunen.