Forholdet mellom Latitude & Klima

Forholdet mellom Latitude & Klima


Mange faktorer som terreng, vindretning, havstrømmer og havet nærhet, påvirke klimaet i et gitt område av jorden. En av de mest fundamentale faktorer er den breddegrad (avstand fra ekvator) av plasseringen.

Diffraksjon av solens energi

Solens energi er konsentrert i det ekvatoriale område av jorden og spredt som breddegrader nærmer polene. Dette diffraksjon i energiresultater i kjøligere temperaturer ved polene.

Seasons

Klimaet i disse sonene varierer også i løpet av året på grunn av vinkelen på jordens akse. Dette tilt resulterer i en økende og minkende vinkel til solen i løpet av året. Disse endringene fører til sesongtemperaturvariasjoner.

Tropic Zone

Den tropiske sonen strekker seg fra omtrent 23,5 grader N til 23,5 grader S. Denne sonen opplever solen rett over hodet minst en gang per år og er preget av varme temperaturer året rundt.

tempererte soner

Den nordlige tempererte sonen og sørlige tempererte sonen strekker seg fra ca 23,5 grader til 66,5 grader nord og sør, henholdsvis. En sterk sesongmønster finnes i disse sonene med varme somre og kalde vintre.

Arktis og Antarktis soner

Fra 66,5 grader til polene lå polarområdene (Arctic Zone i den nordlige halvkule og Antarktis sonen på den sørlige halvkule). Disse polare soner oppleve minst en dag i kontinuerlig mørke (og en dag med kontinuerlig dagslys) hvert år, og har iskalde vintre og kjølige somre.