Forklaring av gitteret Method of Mathematics

Forklaring av gitteret Method of Mathematics


Gitteret fremgangsmåte er et system for multiplikasjon av store tall. Størrelsen av den grafiske eller gitter, konstruert avhenger av antall sifre i hver av de to tall som skal multipliseres. For eksempel, for å formere 546 x 432, man ville skape et gitter med tre celler venstre til høyre og tre celler topp til bunn.

Opprette Grid

Å formere 546 x 432, oppretter du et rutenett merking kolonnene (for eksempel), 5, 4 og 6. Deretter merke radene, topp til bunn, 4, 3 og 2. Innenfor hver celle, du da trekke en diagonal linje fra nederst til venstre til øverst til høyre. Deretter multipliserer hvert par av tall (den på toppen av kolonnen og høyre for hver rad).

Fylle Grid

En enkelt-sifret tall multiplisert med noen andre single sifret tall kan uttrykkes som et tosifret resultat fra 00 til 81. Dermed satte det første sifferet av produktet av denne multiplikasjon i øvre venstre halvdel av hver celle , og det andre sifferet i nedre høyre halvdel. For dine 546 x 432 gitter, vil du multiplisere 5 av fire for den øvre venstre celle for å få 20. Du vil sette to på venstre side av diagonalen i cellen, og 0 på høyre side, og gjøre det samme hele veien.

Oppsummering Numbers

Det er nå seks gangene løper diagonalt over nettet, inkludert to som inneholder bare ett tall hver. For den siste fasen, begynner du nederst på høyre side av nettet. Midtgangen består utelukkende av tallet 2. Skriv det ned. Flytt til venstre. Den neste gangen består av tre tall: 8, 1 og 8. som legger opp til 17. Skriv ned 7 til venstre for to under rutenettet, og bære en inn i den tredje midtgangen. Den tredje midtgangen inneholder tallene 4, 1, 2, 0 og 0. Også man har gjennomført tallet 1. Disse legger opp til 8. Write 8 til venstre for tallet 7 på bunnen av risten. På slutten av denne prosessen, har du følgende siffer på bunnen av rutenettet: 235872. Bare sett den nødvendige komma og dette er nummeret du har vært på jakt etter. Produktet av 546 x 432 er 235 872.

Historie

Utvikling av gitteret metoden er ofte knyttet til Al-Khwarizmi, en persisk og islamsk matematiker fra tidlig niende århundre. Den ble introdusert i Europa av Fibonacci i det 13. århundre. Det latinske navnet Al-Khwarizmi, ga opphav til ordet "algoritmen", som betyr et sett med regler for å løse et bestemt problem i et endelig antall diskrete trinn.