Formålet med Anaerob respirasjon

Formålet med Anaerob respirasjon


Formålet med respirasjon generelt er å snu maten til energi som en levende biologisk celle kan bruke. Anaerob respirasjon er åndedrett som bruker ethvert molekyl foruten oksygen til å gjøre dette. Mange bakterier bruker anaerob respirasjon.

Anaerob vs. Aerobic respirasjon

Aerobic åndedrett - som inkluderer snu molekylært oksygen til karbondioksid - produserer mye mer energi per enhet av mat enn anaerob respirasjon. I de fleste deler av verden, levende ting som bruker aerob respirasjon ha et konkurransefortrinn over levende ting som ikke kan. Men anaerobes fortsatt dominerer der oksygennivået er svært lavt.

Fakultativ vs. obligat Anaerobe

En fakultativ anaerobe kan bruke aerobic respirasjon veier når den har tilgang til oksygen, og anaerob veier når det ikke gjør det. En obligat anaerob kan bare bruke anaerobe reaksjonsveier, og i mange tilfeller kan ikke tolerere nærvær av molekylært oksygen i deres miljø i det hele tatt.

Historie

All åndedrett var anaerob når livet på jorden begynte. Fotosyntese produsert oksygen som et giftig avfall inntil nok ledig molekylært oksygen akkumulert i den tidlige atmosfæren. Dette oksygen drepte de aller fleste av livet på den tiden, inntil organismer utviklet systemer for å håndtere oksygen effektivt og bruke den for aerob respirasjon.