Forskjellen mellom atomer og molekyler

Forskjellen mellom atomer og molekyler


Atomer og molekyler er de grunnleggende byggesteinene i saken. Skille molekyler av atomer er avgjørende for å forstå din fysiske miljø som er basert på kjemiske reaksjoner.

sammensetning

Atomer er sammensatt av et nøytron og proton kjerne, som er omgitt av en elektronskyen. Elements referere til atomer som har samme antall protoner. Molekyler er sammensatt av to eller flere atomer.

Størrelse

Den atom elektron sky gjør sin størrelse er vanskelig å definere. Atomer er veldig små og kan sees bare med kraftige mikroskoper. Molekyler varierer i størrelse, fra diatomisk (to atomer) hydrogen til DNA-molekyler som har tusenvis av atomer.

forbindelser

Kjemiske forbindelser som er satt sammen av to eller flere elementer. Molekyler som diatomisk hydrogen ikke er forbindelser fordi de inneholder bare ett element.

Belaste

Atomer er sammensatt av negativt ladede elektronene som omgir en kjerne av positivt ladede protoner og nøytroner, som bærer uten kostnad. Atomer med den samme mengden av protoner og elektroner har en nøytral ladning. Ioner referere til atomer med ulikt antall protoner og elektroner, noe som tilsvarer kostnad. Omvendt molekyler er elektrisk nøytral.

obligasjoner

Protoner og nøytroner i atomkjernen er bundet av kjernekraften. I sin tur, blir elektroner bundet til atomet ved elektromagnetisk kraft. Motsatte ladninger tiltrekker, og samspillet mellom elektroner og protoner i separate atomer skaper de kjemiske bindinger som danner molekyler.