Forskjellen mellom en Volt og en Amp

Forskjellen mellom en Volt og en Amp


Volt og ampere er enheter som brukes til å måle egenskapene til elektrisitet. Ampere, eller forsterkere, er mengden elektrisitet som strømmer gjennom en ledning. Spenning er trykket - mengden av elektrisitet i forhold til kapasiteten av tråden.

Måling av trykk

Volt kan best forklares ved å sammenligne dem med vann. Trykket i det strøm bestemmer hvor det flyter, på samme måte som vann. Vann renner fra overtrykk til undertrykk - når du slår på vasken på, er du redusere trykket og la vannet å strømme ut. Det samme gjelder for elektrisitet - mengden av spenning bestemmes av forholdet mellom positive til negative ladninger. Hvis det er mer positiv ladning og mindre negativ ladning, vil det flyte langsomt og har høy spenning (høyt trykk). Det motsatte er også sant.

Måling av Flow

Mens spenningen er et forholdstall, forsterkerne er et beløp. Ved hjelp av vann sammenlignings igjen, volt måle vanntrykket, mens forsterkerne måle mengden av vann.

Watts - det store bildet

Det er vanskelig å diskutere volt og ampere uten å nevne watt. Den effekten er den totale kraften - hvor mye strøm, eller forsterkere, multiplisert med den hastigheten som den flyter (volt). Så, mens volt og ampere er forskjellige, de begge spiller en nøkkelrolle i å bestemme kraften i en elektrisk enhet.