Forskjellen mellom en Weather Watch & Warning

Forskjellen mellom en Weather Watch & Warning


Været klokker, advarsler og veiledninger er deler av et system for rangering brukes av National Weather Service for overvåking av sannsynligheten for en farlig vær hendelse. Disse tre beskrivelsene kan brukes til flom, vinterstormer, tornadoer, orkaner, og mange andre typer vær. Klokker og advarsler gjelder alvorlige værhendelser som utgjør en alvorlig fare for allmennheten, mens veiledninger normalt referere til mindre alvorlige værhendelser som utgjør en ulempe eller mild sikkerhetsrisiko.

Hva du skal se etter

En vær klokke viser til en farlig vær hendelse som er sannsynlig eller potensielt overhengende. Været klokker gjelde for store geografiske områder før en vær hendelse har skjedd, noe som gir beboerne tid til å forberede seg. En vær watch kan oppgraderes til en vær advarsel hvis en vær hendelse er nært forestående eller allerede skjer. Disse advarslene bør tas svært alvorlig, siden de er reservert for de forholdene som utgjør en trussel for liv eller eiendom.