Forskjellen mellom fellesskap og Ecosystem

Forskjellen mellom fellesskap og Ecosystem


Et økosystem beskriver alle levende organismer (biotiske komponenter) med sine fysiske omgivelser (abiotiske komponenter) i et gitt område. Et samfunn beskriver bare de levende organismer og deres samspill med hverandre.

Abiotiske komponenter i et økosystem

De ikke-levende deler av økosystemet, for eksempel næringsstoffer, temperatur og tilgang på vann, utgjør de abiotiske komponenter i et økosystem.

Biotiske komponenter i et økosystem

Alle levende organismer i et økosystem, for eksempel planter, dyr og mikrober, utgjør de biotiske komponenter i et økosystem.

Fellesskap Interaksjoner

Samspillet mellom befolkningsgrupper innenfor et økosystem er beskrevet av nytte eller skade påført hver art i samspillet. Disse interaksjoner relatert til nisje som arten opptar i økosystemet.

nisje

En nisje beskriver den spesifikke rollen en befolkning spiller innenfor et økosystem. Dette kan defineres ved deres interaksjon med andre organismer (så som rovdyr eller byttedyr), eller i den rolle de spiller i næringssyklus (for eksempel primærprodusenten eller dekompositør).

Nisje and Biodiversity

Økosystemer rik på biologisk mangfold (mange forskjellige arter) har en tendens til å ha svært spesialiserte nisjer. Lave biodiversitet resultater i noen arter er tilgjengelig for å fylle hver nisje. Derfor, i en rik økosystem, kan et tap eller reduksjon av en organisme har en mindre effekt på den totale økosystem som andre organismer fylle tomrommet enn en dårlig økosystem, hvor en annen populasjon kan være utilgjengelig for å oppfylle en slik rolle. For eksempel, hvis en spesiell art av byttedyr blir redusert i antall, har det en redusert effekt på predatorer hvis det er andre byttedyr er tilgjengelige.