Forskjellene i Kovalente Crystals & Molecular Crystals

Forskjellene i Kovalente Crystals & Molecular Crystals


Krystallinske faste stoffer inneholde atomene eller molekylene i et gitter display. Kovalente krystaller, også kjent som fornettede faste stoffer og molekylære krystaller representerer to typer av krystallinske faste stoffer. Hver faste utstillinger forskjellige egenskaper, men det er bare en forskjell i strukturen. At man forskjell utgjør de ulike egenskapene til krystallinske faste stoffer.

kovalent binding

Kovalente krystaller utviser kovalent binding; det prinsipp at hvert atom på gitteret er kovalent bundet til hvert annet atom. Kovalent binding betyr atomene har en sterk tiltrekning mot hverandre og holdes på plass ved at tiltrekning. Fornettede faste stoffer betyr atomene danner et nettverk med hvert atom er koblet til fire andre atomer. Dette bonding i kraft skaper en stor molekyl som er tett pakket sammen. Denne egenskap danner kovalente krystaller og gjør dem strukturelt forskjellig fra molekylære krystaller.

Molecular Bonding

Molekylære krystaller inneholder enten atomer eller molekyler, avhengig av den type krystall, ved hvert gitter-området. De har ikke kovalent binding; tiltrekningen er svak mellom atomer eller molekyler. Ingen kjemiske bindinger eksisterer som i kovalente krystaller; elektrostatiske krefter mellom atomer eller molekyler holde den molekylære krystall sammen. Denne forskjellen fører molekylære krystaller bli løst holdt sammen og lett trukket fra hverandre.

eksempler

Eksempler på kovalente krystaller omfatte diamanter, kvarts og silisiumkarbid. Alle disse kovalente krystallene inneholder atomer som er tettpakket og vanskelig å skille. Deres struktur varierer fra atomene i molekylære krystaller som vann og karbondioksyd som er lett separeres.

Smeltepunkt

Forskjellene i struktur mellom kovalente krystaller og molekylære krystaller forårsake smeltepunktene for hver type krystall for å variere. Kovalente krystaller har høyt smeltepunkt, mens molekylære krystaller som har lave smeltepunkter.