Forskjellige typer spesial Dioder

Forskjellige typer spesial Dioder


I elektronikk, dioder tillate strøm å flyte i én retning. Du kan bruke disse halvlederkomponenter for å styre av / på strømmen eller å konvertere vekselstrøm til likestrøm. Spesielle typer dioder har ulike bruksområder og fungerer annerledes enn en vanlig diode. Lær om de ulike typer spesielle dioder for å vite når du skal bruke hver enkelt for en electrionics prosjekt.

Light Emitting Diode

Du kan finne lysdioder eller LED, i mange typer elektronikk. LED bruker energi som strømmer gjennom ulike kjemikalier eller gasser å produsere forskjellige farger av lys. De opprinnelige LED brukes hydrogengass i et rødt lys, men nå kommer i en rekke farger. Den vanligste typen LED i dag bruker et stoff som heter gallium-arsenid-phosphide å produsere en lyse rødt lys. Lysdioder krever en frem skjevhet å produsere lys, og du kan koble dem i parallell eller i serie.

Schottky Diode

Du kan finne Schottky dioder i liker programmer og radiofrekvensapplikasjoner. De har et lavere spenningsfall og raskere responstider enn standard PN junction diode. Produsenter også bruke Schottky dioder i datakretser fordi dioden kan gi gode resultater ved høye hastigheter og forsvinner mindre strøm enn andre dioder. Schottky-dioder bruke en metall-til-halvlederforbindelse for å tilveiebringe denne høy ytelse.

Photodiode

Fotodioder jobber i motsatt bort som lysdioder i at de registrerer i stedet for å produsere lys. Fotodiodene også arbeide med en omvendt skjevhet i motsetning til den fremre forspenningen av andre dioder. Når en fotodiode registrerer enten infrarød, ultrafiolett eller synlig lys, genererer det et elektronisk signal. De fleste fotodioder er laget av silisium og arbeider raskere enn andre lysabsorberende dioder som solceller.

tunnel Diode

En mindre vanlig type spesielle diode, tunnelen diode, er kjent for sin evne til å veksle mellom maksimums- og minimumsnivåer for strøm som kan passere gjennom dioden. Denne diode opererer på fenomenet resonans tunneling. Dette betyr at selv med å påføre økende spenning til dioden, på et eller annet punkt, vil strømmen minke stedet for å øke. Tunnel dioder motstå temperatursvingninger bedre enn andre dioder, og produsenter bruker tunnel dioder for mikrobølgeapplikasjoner.

Varactor Diode

Varaktordioden, eller varicap diode, har programmer i radiofrekvens enheter og frekvens multiplikator kretser. Dioden kan tjene som en kondensator i revers skjevhet situasjoner --- motsatt forspenningen skaper en isolert seksjon og endring av forspenningen vil forandre graden av kapasitans. Enkelte typer av diodene gir bare en liten variasjon i kapasitans, mens andre fremstille et bredere spekter.