Fysiske egenskaper av urea

Fysiske egenskaper av urea


Urea er et mineral som er bare stabil i en arid miljø. Den er oppkalt etter det greske ordet "Oura", som betyr urin og det er akkurat hva det er. Selv om det ikke er farlig, bruke forholdsregler som er nødvendig ved håndtering av urea.

Fysisk utseende

Urea fremstår som en lys brun eller lys gul. Det er vanligvis gjennomskinnelig og kommer i form av en væske eller faste (pellets).

lukt

Lukten av urea er nesten ikke-eksisterende. Dersom en prøve av urea er ikke luktfri, vil det ha en svak ammoniakk duft.

tetthet

Tettheten av dette mineralet er 1,33 g / cm3. Tetthet er forholdet mellom masse og volum.

spesifikk vekt

Den spesifikke vekt av urea er 1,34 ved romtemperatur: 68 grader Fahrenheit eller 20 grader Celsius. Dette gjør mineral tyngre enn vann.

løselighet

Urea er oppløselig i vann. Dens oppløselighet forholdet er 119 g per 100 g vann ved en temperatur på 77 grader Fahrenheit eller 25 grader Celsius.

Molekylær vekt

Molekylvekten eller molekylvekt, urea måles ved 60,06 gram. Denne målingen indikerer massen av ett mol urea.

Nedbrytnings

Urea dekomponerer ved 270,8 grader Fahrenheit (132,7 grader Celsius); det dekomponerer til ammoniakk og karbondioksyd. Hvis brennes, avgir det små mengder av nitrogenoksider.