Gel Battery Technology

Av de mange typer batterier på markedet, er en kategori syrebatteri. Teknologien bak gel batterier, som faller i denne kategorien, tilbyr en rekke fordeler for spesifikke applikasjoner.

sammensetning

Gel batterier er sammensatt av bly plater med kalsium i dem, noe som skiller dem fra våt batteri, som bruker antimon. Denne typen batteri sysselsetter mindre elektrolytt, eller batterisyre, enn andre, og legger silisium til hva det bruker, gir det en solid-gel konsistens.

Funksjon

Når de positive og negative ender av et gel-celle batteri er koblet til en kilde som trenger kraft, noe som skaper en lukket krets, blir den potensielle elektriske energien som er lagret i batteriet frigjøres, takket være den gelelektrolytt kjemiske. Den beveger seg langsomt på grunn av den tykke blyplater som finnes i gelen cellene. Etter en tid vil svovel i elektrolytten holde seg til platene, slik at batteriet mister en belastning. Lade batteriet reverserer prosessen, løsne svovel fra platene til å vende tilbake elektrolytten løsningen, som igjen skaper batteriets potensiell elektrisk energi.

fordeler

Siden gel batterier har tykkere blyplater enn andre batterier, de er ikke bra for å gi et hurtig og bør ikke brukes som startbatterier, som de som brukes når du starter en bil. De er imidlertid utmerket når en kontinuerlig tilførsel av elektrisk kraft er nødvendig. Deres gel elektrolytt også gjør dem tryggere enn andre batterier fordi de ikke vil lekke når veltet eller punktert.