Generasjons Mann relasjoner

Generasjons Mann relasjoner


Forholdet mellom mennesker med ulike generasjoner kan være en berikende og spesiell del av en persons liv. Generasjons mannlige relasjoner kan inkludere en far og en sønn, bestefar og barnebarn, eller en gutt og mannlig venn som er en eller to generasjoner eldre. Hver av disse forbindelser har en annen fordeler som de i forhold.

Far og sønn

Forholdet mellom en far og en sønn spiller en viktig utviklings rolle i et barns liv. En far er en autoritet figur og et eksempel. I alderen 3 og 4, en sønn emulerer hans far, utvikle sin første forståelse for hvordan han skal opptre i samfunnet. Dette forholdet representerer et generasjons mannlige forhold med ett medlem som spiller en autoritativ rolle. Som sønn aldre, spiller far myndighet rolle mindre og forholdet kan slå rådgivende, med far som tilbyr visdom og veiledning i stedet for undervisning til sin sønn. Dette forholdet kan også være den mest utviklingshemmede viktig generasjons mannlige forhold i en gutts liv.

Bestefar og barnebarn

Bestefaren til sønneforhold er en annen type transformative forhold i et barns liv. Tidlig i en gutts liv, spiller en bestefar en pleie og omsorgsrolle, hjelpe et barn utvikle en følelsesmessig bånd til familiemedlemmer i tillegg til sine foreldre. Senere begynner en gutt som viser vilje til å hjelpe sin bestefar som den eldre blir mindre i stand til å gjøre alt for seg selv. En bestefar kan gi en historisk kobling til guttens familie historie og tradisjoner.

En generasjon Vennskap

En generasjon, extrafamily, relasjoner oppstår når to mennesker adskilt av en generasjon danne et vennskap. Dette skjer på arbeidsplassen, når du danne et vennskap med en eldre, mer erfaren sjef. Disse forholdene kan være givende, med den eldre mannen som gir erfaring og visdom til den yngre mannen, sammen med en verdifull følelse av aksept. Dette kan også skje mellom en lærer og en elev, med læreren spiller en oppmuntrende rolle i guttens utvikling. En generasjon relasjoner oppstår ofte med den eldre mannen i en posisjon av autoritet, men med muligheten til å bruke denne myndigheten for den yngre mannen utvikling og forståelse.

To Generation Vennskap

To-generasjon, extrafamily relasjoner oppstår når to personer atskilt med mer enn én generasjon danne et vennskap. Dette kan skje når en yngre mann velger å hjelpe en eldre mann i nød, slik som å hjelpe en nabo som er for gammel til å ta vare på seg selv eller tilbringe tid å snakke med en eldre medlem av samfunnet. Disse forholdene gjør at yngre menn å dra nytte av den erfaring i å hjelpe en annen person.