Grunner til å resirkulere

Grunner til å resirkulere


«Live green", "spare energi", "redde miljøet", "beskytte dyrelivet" og "hindre global oppvarming" er alle slagord i dagens verden. En faktor som spiller en betydelig rolle i jordas framtid er i vår evne til å finne flere muligheter til å bruke resirkulering å bevare våre naturressurser.

Miljø

Resirkulering fremmer grønn hverdag ved å redusere mengden av avfall graves ned. Varer laget med resirkulerte materialer skaper mindre vannforurensning, og bruker resirkulert elementer som et middel til å produsere andre elementer bruker mindre energi.

Wildlife

Høsting tømmer fra skog og tropiske områder skader og ødelegger naturlige habitater og kalesjer. Disse habitater gi midlene til jakt, beskyttelse mot rovdyr, hekkeplattformer og områder for dyreliv å heve sin unge.

Naturlige ressurser

Ved å resirkulere gjenbrukbare materialer, virkningen på naturressurser som vann, tømmer, naturlige habitater og land, blir dårligere.

Klima

Global oppvarming er en bekymring for miljøet. Ved å resirkulere når det er mulig, å redusere mengden av usunne klimagass utelatelser i atmosfæren er mulig.

fordeler

Oppmuntrende resirkuleringsprogrammer kan føre til at flere bedrifter og jobbmuligheter, og færre deponier. Selskapene er avhengige av råvarer som tilbys gjennom resirkulering tilfredsstille etterspørselen etter nye varer og produkter, noe som bidrar til økonomien