Guide pneumatisk transport Design

Pneumatiske transportsystemer er vanligvis brukes i industrien for transport av bulk granulære eller pulverformede materialer, slik som næringsmidler, mineraler og plast. De vesentlige komponenter i en pneumatisk transport-system er en kilde av komprimert gass, mateanordning, transport av rørledning og mottaker.

Transporte Medium

Dersom materialet som skal transporteres er hygroskopisk, eller har en tendens til å absorbere vann fra luft, kan tørr komprimert luft brukes som transportmedium. Tilsvarende, dersom materialet er potensielt eksplosiv i luft et inert, eller kjemisk ikke-reaktiv gass, slik som nitrogen, kan brukes i stedet.

fortynnet fase

I fortynnet fase pneumatisk transport, blir partikler av materiale holdes i suspensjon ved luft blåses eller suges gjennom transportrørledningen ved høy hastighet. Materialet kommer i kontakt med rørledningen på steder, spesielt ved bend, slik at denne utformingen av transportøren kan ikke være egnet for porøse materialer.

tett Phase

Tett fase pneumatisk transport er et høyt trykk, men lav hastighet, alternativt for å fortynne fase transport og er egnet for porøse materialer. Små mengder luft - typisk ved et trykk i overkant av 15 pounds per kvadrattomme (psi) - bevege seg en stor mengde av massegods i pluggen, eller plugg, danner gjennom transportledningen.