Har Fly Ash Slow herdetid?

Har Fly Ash Slow herdetid?


Betong er en sammensatt blanding som brukes i moderne konstruksjon, fra veier til store vanndammer. Grunnleggende betong er en kombinasjon av aggregat, vann og sement. Men noen konkrete anvendelser legge til forskjellige komponenter i blandingen, endrer betongens evne tørking. Flyveaske er en ytterligere komponent tilsatt i løpet av betong som kan redusere den totale herdetid.

Fly Ash Identification

Flyveaske er leftover rester fra brenning av kull. Kull er en viktigste drivstoff komponent for å produsere elektrisk kraft. Som et resultat, er tonn flyveaske produsert fra kullforbrenningsprosessen. Flyveasken kan ha en variabel sammensetning, basert på tilsetningsmidler som brukes sammen med kull, så som olje og røykgass. Det fremstilte flyaske har et silisiumholdig eller silika-basert sammensetning som fungerer på samme måte til sementdelen av betongblandingen.

Herdetid

Flyveaske bremser betong herdetiden. Endringen i herdetiden er avhengig av flyveaske volum innenfor betongblandingen. Den flyveaske tillegg faktisk hindrer at temperaturen stiger i en herding av betong blanding. Naturlig betongherde innebærer en økt temperatur fra betongens komponenter som reagerer med hverandre. Faktisk, mer flyveaske i betongblandingen vil gi enda lavere betong temperaturer. Den resulterende lavere betong temperatur forsinker herdetiden.

Fordeler

Generelt vil en langsommere herdetid anses som en ulempe å betongen tørkeprosessen, forårsaker en konstruksjon jobb å vare lenger enn normalt. Men en langsom herding tid hjelpemidler i ferdige betongkvalitet. Betong vil knekke mindre i løpet av herdetiden, som produserer en sterk endelige materialet. I tillegg er vann permeabiliteten redusert siden flyveaske fyller små mellomrom inne i betongkonstruksjonen for å redusere porestørrelsen.

applikasjoner

Konstruksjonsbetongen, slik som bygge kolonner, kan bruke mellom 15 og 35 prosent av flyveaske i en betongblanding, basert på sementvekten. Men større konkrete prosjekter, som demninger, kan bruke opp til 70 prosent flyveaske i betongen blanding. Denne store flyveaske volumprosent bidrar til å styrke den samlede endelige strukturen i mange år med pålitelig bruk.