Hartley Oscillator Vs. Crystal Oscillator

Radio frekvens oscillatorer kommer i mange utførelser, hvorav to er de Hartley og krystalltyper. De krystall-oscillator har en meget presis, fast frekvens, og de Hartley er avstembar over et frekvensområde.

Design

Et Hartley oscillator forsterker den elektroniske resonans av et par spoler i parallell med en kondensator for å frembringe radiofrekvenssvingninger. En krystall oscillator bruker også spoler og en kondensator, men bare for å sette en krystall i resonans. Du kan lage enkle, single-transistor kretser for begge typer oscillator.

frekvens stabilitet

Kvartskrystaller resonere på bestemte frekvenser. Krystalloscillatorer bruke denne resonans for å styre frekvensen av kretsen, og det holder seg nøyaktig til en brøkdel av en prosent over tid. Hyppigheten av en Hartley-oscillator er avhengig av verdiene av de spoler og kondensatorer, som begge driver med tid og temperatur.

Tunbarhet

Stabiliteten av en enkel krystall-oscillator betyr også at den er festet ved en enkelt frekvens. For å tune den, må du slå på forskjellige krystaller eller ty til kompliserte metoder som frekvenssyntese. Du kan enkelt stille en Hartley oscillator ved hjelp av en variabel luft plate kondensator, slik det ble gjort i gamle radioer.