Hasbro Nerf Tech Target InstruksjonerHasbros Nerf Tech Target spillet er designet for spillere seks år og eldre. Det spilles på samme måte som dart, men er piler laget av skum og styret er elektronisk. Tre forskjellige spill kan spilles, nedtelling, stoppe støy og best score. Best Score er det eneste spillet som kan spilles av en eller to spillere.

Bruksanvisning

nedtelling

1 Forbered Nerf blaster ved å laste en skum dart inn i løpet og trekke tilbake håndtaket. Sikt nøyaktig på de tre sonene på målet. Du starter med en score på 99 og målet er å få til en null poeng i minst mulig skudd.

2 Trekke utløse og hit sone 1 på målet å ha 10 poeng trekkes fra din nåværende poengsum. Fem poeng blir trukket hvis du treffer sone 2, og ett poeng trekkes hvis du treffer sone 3.

3 Sikt og treffer nøyaktig sonen (e) som vil resultere i en null poeng når poengsummen din når et ensifret. For eksempel, hvis din nåværende poengsum er sju, må du treffe sone 3, tre ganger. Dette vil redusere de syv til en null-stillingen. Spillet vil da være over og det vil vise hvor mange skudd det tok deg å nå en poengsum på null.

Stopp Noise

4 Laste blaster. Du får 99 sekunder til å spille spillet. De ulike pulssoner lage lyder, og målet er å treffe riktig sone hvor lyden kommer fra.

5 Sikt, brann og hit sonen hvor lyden kommer til å tjene et poeng. Etter hvert riktig hit, stopper lyden, og du har to sekunder før neste lyden starter.

6 Lytt til neste lyd og treffer sone hvor det kommer fra. Tjen annet punkt. Fortsett å lytte, sikte, skyte og treffe de riktige soner som mål teller ned sekundene til null.

7 Legg merke til den stillingen skjermen på målet på slutten av spillet. Den viser hvor mange riktige soner du treffer i løpet av 99 sekunder.

Best Score

8 Trykk på "Player 1 Zone" på målet for en en-person spill. Forbered blaster med en skum dart. Det er tre runder per spill. Tre piler er oppsagt per runde. Målet er å score så mange poeng som mulig i tre runder. Du får 10 poeng for å treffe sone 1, fem poeng for sone 2 og ett poeng for sone 3.

9 Sikt, brann og hit sonene som poengene er akkumulert for runde en. Når runden man er ferdig, er akkumulert poengsum vises. Trykk på "Mode" bryteren for å starte runde to og spille runde to på samme måte som første runde. Trykk på "Mode" slå en gang til for runde tre.

10 Legg merke til den stillingen skjermen på målet på slutten av runde tre. Det viser den totale poengsummen scoret for spillet.

11 Trykk på "Player to Zone" på målet å starte et spill med to spillere. Reglene er de samme som for en spiller. Det er tre runder og tre piler per runde. Hver spiller prøver å samle så mange poeng som mulig.

12 Trykk på "Mode" switch etter spiller en har fullført første runde. Dette starter rundt en for spiller to. Etter spiller to er fullført runde en, trykk på "Mode" slå igjen. Spiller man begynner å nå runde to. Fortsett vekselvis mellom spillere før begge spillerne har gjennomført tre runder.

1. 3 Trykk på "Mode" switch etter spiller to har fullført dagens siste runde. Stillingen skjermen viser den høyeste poengsummen ut av spillerne og kunngjøre at spillet er over.