Historien om Shortwave Radio

Historien om Shortwave Radio


Kortbølge, oppkalt på grunn av størrelsen av dets bølgelengde, drives ved høyere frekvenser enn AM-sendinger, som ble oppfunnet tidligere. Dens historie er tydelig annerledes enn sine AM og FM fettere på grunn av sin evne til å overføre på store avstander.

Oppfinnelse

Denne type radio ble opprettet i 1921 med de første kortbølge-sendinger over Atlanterhavet ved den amerikanske Radio Relæ Liga. Ved 1927 ble Phillips Laboratories kringkasting fra Nederland til India i kortbølge. Fem år senere ble BBC Empire Tjenesten bygger på teknologien.

Wartime bruk

Den globale karakter av kortbølge-sendinger gjort dem ideelle for bruk under andre verdenskrig for å kringkaste i territorium okkupert av den andre siden.

Kald krig

Under den kalde krigen, kortbølge så tung bruk av begge sider. Utsalgssteder som Radio Moskva og Voice of America jobbet for å kringkaste informasjon mellom øst og vest. Jamming innsats fra regjeringer var vanlig.

I dag

I moderne tid, er kortbølge en bærebjelke i kommunikasjon for nødhjelp og i å få utenfor nyheter i undertrykkende nasjoner. Imidlertid har den nye teknologien og friere flyt av informasjon førte til en fortsatt reduksjon i bruken.