Hva å mate hjort i vinter

Hva å mate hjort i vinter


I vintermånedene, vil hjorten ofte migrere fra høye høyder ned i dalene der temperaturen er høyere og det er mindre snø. Hjort må jobbe litt hardere for deres middag, men er i stand til å finne mat selv i dyp snø.

Ikke Feed the Deer

Dyreliv biologer anbefaler ikke at folk mate hjort i løpet av vinteren.

Fordøyelse

En rask endring i en hjort kosthold kan føre til sykdom eller død. Hjort har mager som er utviklet for svært spesifikke typer mat som finnes i naturen.

biler

Fôring hjort i løpet av vinteren vil trekke et antall hjort til beiteområde. Siden de er i tettere kontakt med mennesker, de er mye mer sannsynlig å bli truffet og drept av biler.

balansert Befolknings

Hjort befolkningen minsker i vinter. Arten luker ut syke og gamle dyr å opprettholde en sunn befolkning. Supplerende fôring kan holde hjort i live, men ikke for lenge siden deres habitat kan bare støtte et bestemt antall dyr.

Sunn diett

Hjort vil opprettholde en sunn plantebasert kosthold dersom de ikke er gitt supplerende mat i løpet av vinteren.