Hva betyr ordet Solstice mener?

Hva betyr ordet Solstice mener?


Jordas polaraksen står slik at 23 1/2 grader i forhold til sin baneplan, og hvert år, når hver pol utgangspunkt i maksimal eksponering for sol i begynnelsen av sommeren i at halvkule. På hver av disse punktene - kalt solstices - vinteren begynner i halvkule vender bort fra solen.

The Sun Stands Still

Ordet verv kommer fra de to latinske ordene "sol" - eller sol - ". Å stoppe" og partisipp stammen av verbet "sistere", som betyr Det betyr at solen, som har vært stigende eller jevnt fallende i høyde som våren eller sommeren skrider frem, stopper i det øyeblikk at stangen står helt mot eller bort fra solen. Det begynner da å bevege seg i motsatt retning til den stopper igjen på motsatt verv.

Solverv og Equinoxes

Hvert år passerer jorden to punkter i sin bane der polene er like langt fra solen. Disse punktene er jevndøgn, og de betegner begynnelsen av våren og høsten i hver halvkule. Når solen er på sommersolverv, når den dagen sin maksimale lengde, og det er på sitt korteste ved vintersolverv. Dagene og natten er på omtrent samme lengde på jevndøgn.