Hva Elements Gjør den kjemiske formelen for Acetate?

Hva Elements Gjør den kjemiske formelen for Acetate?


Acetat (CH3COO-) er den konjugerte base av eddiksyre (CH3COOH), syren assosiert med eddik. Acetatet ion er sammensatt av to karbon (C) atomer, tre hydrogenatomer (H), og to oksygenatomer (O).

kjemisk formel

Mest vanlig er den kjemiske formelen skrives som CH3COO- som viser strukturen av acetation. Alternativet formel, C2H3O2-, er også riktig.

Atomic Vekt av karbon, hydrogen og oksygen

Atomvekten for karbon er 12,01, 1,008 for hydrogen, og 16,00 for oksygen.

Molar Mass av Acetat

Acetat har en molekylvekt på 59.04 gram per mol. Dette blir bestemt fra atomvekten for hvert atom i acetat-ion (12,01 + 1,008 + 1,008 + 1,008 + 12,01 + 16,00 + 16,00 = 59,04).

Charge of Acetat

Acetat er en polyatomic ion med en minus en (-1) kostnad.

Salter av Acetat

Sodium acetate er salt acetatgrupper skjemaer med natriumioner. Andre salter omfatter kalsiumacetat, ammoniumacetat, kaliumacetat og litiumacetat.