Hva Energy, organiske elementer og molekyler Do Stars har i sine omgivelser?

Hva Energy, organiske elementer og molekyler Do Stars har i sine omgivelser?


Stjernene er flammende fusion ovner fulle av hydrogen. Alle stjerner arbeide i henhold til de samme reglene, på samme måte. Fusion kombinerer kjernefysiske partikler i kjernen av hver aktiv stjerne --- det er hvordan nye atomer er gjort, ved å lime nøytroner og protoner sammen. Kjeden av fusjon avhenger av størrelsen og alderen på stjernen, men det finnes et par forskjellige veier for å lage karbon, organisk element. Den fantastisk miljø er ikke veldig gjestfrie for å få molekyler, skjønt; du må gå utenfor stjernene for å finne organiske molekyler.

Stjerner og Energi

Hva Energy, organiske elementer og molekyler Do Stars har i sine omgivelser?

Nye atomer er opprettet innenfor kjernene av stjerner som følge av fusjonsprosessen.

Den første kilden av en stjerne energi er tyngdekraften. Stjerner er så massiv og trykket i det indre så stor at atomene i kjernen blir strippet for sine elektroner. Siden de fleste av atomene er hydrogenatomer, kjernen er en gjeng med protoner. Protonene varme opp under utrolig press på kjernen og krasjet inn i hverandre. Hver så ofte, protoner kort slå inn nøytroner og deretter tilbake til protoner. Hvis en kollisjon inntreffer bare i riktig øyeblikk, da et av protonene er et nøytron, proton og nøytron holde sammen. Den kombinerte proton og nøytron kolliderer og feste med et annet proton, da to av disse partiklene kombineres for å skape en heliumkjerne --- to protoner og to nøytroner --- slippe to ekstra protoner i prosessen. Hver fusjon trinn frigjør energi. Det er fusjonsenergi, og det er den energikilden for hver stjerne, på et tidspunkt i livet sitt.

aldring Stars

Som en stjerne blir eldre, den går tom for drivstoff. Den går tom for hydrogen i kjernen, og energien som sendes ut fra kjernen avtar. Det er mindre energi å skyve ut fra kjernen, slik at stjernen krymper. Men krympingen varmer skallet av hydrogen som omgir kjernen helium, slik at hydrogen skallet brenne mer. Som legger mer helium til kjernen, å øke temperaturen og trykket i kjernen inntil det er varmt nok til å brenne helium. Helium brannsår og svinger inn karbon. Karbon er det organiske element. For stjerner mindre enn en og en halv ganger massen til sola, dette er den siste fasen av deres eksistens. Hydrogen og helium stopp brenning og karbon kjerne er avkjølt.

større Stars

Hva Energy, organiske elementer og molekyler Do Stars har i sine omgivelser?

Stars løse ut skyer av materialet i det interstellare rom --- skyer fulle av ulike atomer, inkludert karbon.

Større stjerner kan fortsette sin fusjon. Fordi stjernene er mer massiv, sin kjerne når enda høyere trykk og temperaturer, høye nok til å presse karbon atomkjerner sammen for å skape enda tyngre atomer. Syklusen fortsetter, som skaper atomer så tung som jern. Da stjernen slutter å brenne, og kollapser i en utrolig hastighet. Sammenbruddet motvirkes av andre krefter når kjernen blir veldig tett, og stjernen "spretter" ut i en utrolig kraftig eksplosjon --- en supernova. Eksplosjonen har nok energi til å smelte selv jernatomer, slik som stjernen eksploderer det frigjør en rekke elementer i verdensrommet. Men energien er for stor til å tillate at disse elementene for å kombinere i-molekyler; slik at selv om karbon, oksygen og hydrogen er til stede i stjerne, er de alle i deres elementære former.

organiske forbindelser

Karbon, hydrogen og oksygen alle er kastet ut i verdensrommet under ulike faser av en stjerne eksistens. Innenfor stjerner de ikke kan kombinere i molekyler --- temperaturen er for høy til å tillate molekyler å holde sammen. I skyer materiale slynges ut av stjerner, er imidlertid temperaturen lav nok til å la molekyler holde sammen. Spørsmålet er, er skyene tette nok til å la atomene "finner hverandre" og kombinere? Nyere bevis, slik som samles inn av National Radio Astronomy Observatory i 2008, viser at organiske molekyler er opprettet innenfor de tynne, gass skyer som sprer seg gjennom det interstellare rom.