Hva Er 180 Grad Lengde Line?

Hva Er 180 Grad Lengde Line?


Nullmeridianen er referansen for alle linjer av lengdegrad, de imaginære vertikale linjer som deler jordens overflate. Det motsatte meridian er 180-graders lengdegrad linje, som er 180 grader både øst og vest for nullmeridianen. Den 180-graders lengdelinjen fungerer også som en omtrentlig grunnlag for å trekke den internasjonale datolinjen.

Bransjene Lengde

Linjer av lengdegrad er imaginære, vertikale linjer langs jordoverflaten som brukes som koordinater for å bestemme steder øst og vest for en referanselinje. Alle linjene i lengde delta ved polene.

Prime Meridian

Nullmeridianen, også kjent som Greenwich-meridianen, er merket null grader og går gjennom Vest-Europa og Vest-Afrika. Det er referansen som alle linjene i lengde er basert på. For eksempel betyr 30 grader vestlig lengde 30 grader vest for nullmeridianen.

180 Degrees Lengde

Fordi jorden er kuleformet, vil reise 180 grader i begge retninger fra nullmeridianen føre til 180 grader lengdegrad, det motsatte meridian. Den 180-graders meridianen går gjennom den vestlige Stillehavet.

Tidssoner

Jorden er delt inn i 24 tidssoner, hver på cirka 15 grader lengdegrad i bredden. Nullmeridianen markerer Greenwich (eller Zulu) tidssone, med andre tidssoner merket pluss eller minus timer fra denne sonen.

Internasjonal datolinje

Den internasjonale datolinjen omtrent tilsvarer 180-graders meridian, selv om det avviker med hensyn til landegrenser. Fordi jorden er delt inn i 24 tidssoner, hver pluss eller minus et gitt antall timer fra Greenwich, oppstår det en linje på jorden hvor pluss og minus soner møtes. Av tradisjon, skjer dette på den internasjonale datolinjen. Reiser øst over linjen reduserer dato ved en (for eksempel fra onsdag til tirsdag) og reiser vestover linjen fremskritt dato (tirsdag til onsdag).