Hva er Absorbance når du arbeider med et kolorimeter?

Hva er Absorbance når du arbeider med et kolorimeter?


Absorpsjonsevne er avgjørende for å bestemme konsentrasjonen av en substans i en prøve ved analyse colorimeter. Kolo måle intensiteten av farger og lystransmisjon av prøven for å oppnå konsentrasjon.

Funksjon

Et kolorimeter arbeider ved å rette et hvitt lys gjennom et optisk filter i en kyvette som inneholder prøven. Ved å legge en farge reagens til prøven, vil stoffet bli mørkere i farge, avhengig av mengden av konsentrasjon. Den mørkfarging (intensitet) av fargen måles ved hvor mye lys som absorberes av prøven. Jo høyere intensitet, jo høyere konsentrasjon.

Betydning

Absorbans kan defineres som en logaritmisk måling av mengden av lys ved en bestemt bølgelengde tatt av prøven. Denne målingen er kjent som Beer-Lambert lov eller øl lov. Loven sier at absorbans er lik konsentrasjonen multiplisert med banelengden av lys, og den molare ekstinksjonskoeffisient (hvor sterkt oppløsningen absorberer farge).

Color Viktig

Fargen av prøven er avhengig av transmittans av lys, ikke absorpsjon. For eksempel, er et eksempel sett på som rød fordi det absorberer blått og lilla bølgelengder. Derfor i det eksemplet, bølgelengden til lyset som brukes til å bestemme absorbans vil være i det blå område av det synlige fargespektret.