Hva er årsaken til svovel lukt i vann fra springen?

Hva er årsaken til svovel lukt i vann fra springen?


En svovel lukt i vann fra springen indikerer en svovelbakterier forurensning i boligvannforsynings eller renseanlegg. Selve kilden til lukt er hydrogensulfid gass, som er fargeløs med en stygg egg lukt. Også kjent som kloakkgass, er det avfallsproduktet av svovel fordøyelse av svovelreduserende bakterier. Denne bakterien trives i oksygenmangelfulle og varme miljøer som varmtvannsbereder tanker, kalkfilter systemer, brønner og underjordiske hvor grunnvann kan strømme. Tilstedeværelsen av hydrogensulfid gass og svovel bakterier kan føre til at noen milde helsefare og skade på eiendom. Behandling av svovelbakterier forurensning er avhengig av å bestemme kilden.

Vel vannforsyning

En overvekst av svovelreduserende bakterier kan forekomme i den fuktige, lav-oksygen miljø av en brønn. Naturlig forekommende svovel fra jord, steiner og råtnende organisk materiale til stede i dype brønner eller hvor grunnvannet kan strømme er fordøyd av svovelreduserende bakterier frigir hydrogensulfidgass inn i vanntilførselen. En god indikasjon på, i tillegg til forurensningskilden er ved tilstedeværelsen av råtne egg lukt i kaldt og varmt vann fra springen. Behandlingstilbud for en forurenset godt er lufting, montering av kullfilter, eller klor behandling.

Hot Water Heater

Hva er årsaken til svovel lukt i vann fra springen?

Magnesiumkorrosjonskontroll stang og varmt miljø av varmtvannsberedere bidra til hydrogensulfidgass.

Varmtvannsberedere inneholde en metallstang kjent som en anode, eller magnesium korrosjonskontroll stang. Hensikten med denne stang til selv korrodere for å beskytte varmtvannsberederen tanken korroderer. Den varme omgivelser av vanntanken fremmer veksten av svovelreduserende bakterier, som reagerer med ioner frigjøres fra stangen som det korroderer fremstilling av hydrogensulfidgass. En indikasjon på at varmtvannsberederen er kilden til bakterieforurensning er ved tilstedeværelse av råtne egg lukt utelukkende oppdaget fra varmt vann fra springen. Behandlingstilbud er utskifting av anodestang, klor behandling eller midlertidig å øke vanntanken temperatur for å drepe bakterier.

Vann Softner System

Vannmyknere bruke natriumioner til å omdanne magnesium og kalsiumsulfat inn i natriumsulfat. Svovelreduserende bakterier er halofile, vil vokse i saltvannet tank med et vannfilter og vil reagere kjemisk med de sulfationer som produserer hydrogensulfidgass. Den vannfilter system blir bestemt som kilde for forurensning av tilstedeværelsen av svovel lukt i det behandlede vann, men ikke i den ikke-behandlet vann. Behandlinger av bakterier forurensning av kalkfilteret er klor behandlinger, utskifting av filter eller natrium ion perler, eller installasjon av en sulfatfjerningssystem.

Effekter på helse og VVS-systemer

Produksjon av hydrogensulfid i tappevanns kilder er vanligvis på lave nivåer og ansett som mer av ordensforstyrrelser enn alvorlig helserisiko som følge av stikkende lukt og bitter smak det kan gi til vannet. Imidlertid kan det også forårsake diaré, noe som kan føre til dehydrering med lange perioder med forbruket. Utvidet eksponering i trange rom kan også føre til episoder av kvalme. Hydrogensulfid gass er også svært etsende avløp, metallrør, godt boliger og pumpe tilkoblinger. Kontinuerlig vekst av svovel bakterier kan utvikle seg til en svart slim som kan tette avløp og filtreringssystemer.

Forebygging av Svovel bakteriell forurensning

Regulatory vedlikehold og klor desinfeksjon av bolig vannforsyning og renseanlegg er en god måte å kontrollere og redusere forekomsten av en bakterieforurensning. Svovel er naturlig forekommende i vann. Derfor forebyggende tiltak rettet mot å minimere vekst av svovelreduserende bakterier. I tilfelle av en bakterieforurensning, kan potensielle helserisikoer reduseres ved å begrense anvendelsen og forbruket av det forurensede vann gjennom kjøp av flaske vann inntil forurensningskilden er blitt detektert og behandlet på riktig måte.