Hva er Atomer av ammoniakk?

Hva er Atomer av ammoniakk?


Når man snakker av ammoniakk, de betyr en av to ting: en oppløsning av ammoniakkgass i vann eller gassen i seg selv.

molekyler

NH₃ og NH OH, er laget av atomer. Gassen har fire atomer: en nitrogen (N) og tre hydrogenatomer (H). I ammoniumhydroksyd, er det fem hydrogener, en oksygen (O) og en nitrogen.

atomer

Atomer er de minste partikler av et element som kan eksistere. Atomer binding sammen for å danne molekyler. I tilfelle av NH₃, tre hydrogenatomer dele elektroner med ett nitrogenatom.

Geometry of ammoniumhydroksid Molekyler

I ammoniumhydroksyd, er nitrogenatom bundet til fire hydrogenatomer som danner et tetraeder med et pluss-én ladning. Fordi det er i oppløsning, hydroksyl, eller -OH⁻ del, ikke er festet.

Geometry of Ammoniakk gassmolekyler

Ammoniakk molekyler er formet som et stativ med sine ben spredt fra hverandre 107.8 grader fra hverandre. Dette kalles en Trigonal Pyramid.

NH₃ Inversjon

Ammoniakk gassmolekyler med nitrogenet ved toppen kan vende så hydrogenatomene er på toppen, og nitrogenatomet er på bunnen. Dette kan sammenlignes med en paraply blåst av vinden så sin baldakin viser innsiden ut og peker oppover i stedet for nedover.