Hva er bakteriell respirasjon?

Bakterier som kalles anaerobe kan leve på glukose uten oksygen. Men for de bakteriene som kan bruke oksygen, nemlig aerobe, respirasjon mer enn opprettholder livet: Det bringer en bonanza.

Definisjon

Bakteriell respirasjon er utvinning av energi fra glukose til å konvertere denne energien inn i skjemaer bakteriene kan bruke, i henhold til Jacquelyn G. Svart, Ph.D.

Gratis Oxygen

Ved hjelp av fritt oksygen (O2), kan bakterier utnytte alle tre kjemiske trasé for energiutvinning - glykolyse, Krebs syklus og elektrontransportkjeden, bemerker boken "Microbiology."

oksygenforbindelser

I fravær av O2, kan noen bakterier fortsatt bruke oksygen ved å få det fra uorganiske oksygenholdige molekyler, slik som nitrat, nitritt og sulfat, bemerker Jacquelyn G. sort, Ph.D.

Ingen Oxygen

Alternativt, gjæring, kan noen bakterier å hente energi fra glukose uten å bruke oksygen av noe slag, bemerker Alvin Fox, Ph.D. ved University of South Carolina School of Medicine.

sammenligninger

Åndedrett ved hjelp av oksygen (aerob respirasjon) gir bakterier med så mye som 19 ganger mer energi per glukosemolekyl enn det gjæring, bemerker boken "Biology". Generelt, jo mer av elektrontransportkjeden åndedrett bruker, jo mer energi tilveiebringer, ifølge til boken "Microbiology."