Hva er betydningen av Fotosyntese til menneskeheten?

Hva er betydningen av Fotosyntese til menneskeheten?


Fotosyntesen er en prosess der planter konverterer sollys til energi til å brødfø seg selv. Som et biprodukt av fotosyntese, planter frigjøre oksygen i luften. Uten oksygen, kunne folk ikke puste; planter og fotosyntese er nødvendig for å holde folk i live.

Fotosyntese

Dyrene får næring ved å spise planter eller andre dyr. Planter imidlertid ta i næringsstoffer gjennom fotosyntesen, som tillater dem å konvertere sollys til energi.

Fotosyntese krever vann og sollys. Planter lagrer vann i sine celler; de også absorberer karbondioksid fra atmosfæren. Når sollyset treffer anlegget, bevirker det en kjemisk reaksjon hvori karbondioksid blir omdannet til glukose, slik at anlegget for å mate seg selv, og vann omdannes til oksygen, som deretter slippes ut i miljøet.

Planter og mennesker

Planter og mennesker trenger hverandre for å overleve. Planter krever karbondioksyd for å lage glukose; mennesker trenger oksygen for å puste. Når puster ut, mennesker slipper karbondioksid i atmosfæren, på samme måte som plantene frigjøre oksygen når gjør glukose.

Viktigheten av vann

Det er viktig at vannplanter, fordi vann er nødvendig for frigjøring av oksygen. Når sollyset treffer anlegget blir vann omdannes til hydrogen og oksygen. Dersom anlegget er dehydrert, vil sollyset ytterligere tørke anlegget og oksygen vil ikke bli frigitt.

Planter og næringsmiddelkjeden

Planter er primærprodusentene i næringskjeden. Fotosyntesen gjør plantene til å lage sin egen mat og slipp oksygen. Planter er så spist av planteetere. Kjøttetende dyr deretter spise planteetere. Av denne grunn er planter og fotosyntese for å mate alle dyrene og menneskene på jorden.

Viktigheten av Sunlight

Fotosyntese ikke forekommer i fravær av sollys. Uten sollys, er det ingen kjemisk reaksjon for å separere vann celler til hydrogen og oksygen.