Hva er de eldste fossiler som er funnet?

Hva er de eldste fossiler som er funnet?


Fossiler er herdet rester eller avtrykk av lange døde organismer som gir et vindu inn i økologisk fortiden. De kan danne mange forskjellige måter, men alle gir et unikt innblikk i en organisme som levde for lenge siden. Fossiler er ofte millioner av år gamle, men verdens eldste fossilene er enda mye mer gamle.

stromatolitter

Stromatolitter er de eldste fossiler i hele fossilene. De dannet ved å fange mikroorganismer som alger i sedimentære lag, som deretter sementert over tid, noe som gir paleontolog lag av små organismer å studere. De danner ofte på grunt vann hvor sandkorn er stadig vasket over steiner.

Alder

Den eldste bekreftet stromatolite inneholder mikroorganismer i den geologiske posten er ca 2724 millioner år gammel, noe som er omtrent halvparten en alder av jorden. Dette indikerer at mikrobielle organismer som alger hadde allerede dannet i løpet av denne perioden.

overflod

Stromatolite-bygge mikroorganismer var mest vanlig i løpet av prekambrium. Men deres tall falt kraftig under den kambriske. Dette er oftest assosiert med utvikling av alge beitedyr som ville spise på steinene de utviklet på før de hadde en sjanse til å fossilize. De er svært sjeldne i moderniteten, selv om de kan tidvis bli funnet i marine laguner, spesielt i Bahamas.

animal Fossiler

De eldste dyr fossiler i dag på posten tilhører svamper funnet i Australia. Svampene er antatt å være mellom 650 millioner og 640 millioner år gammel, noe som ville predate de neste eldste oppdaget fossiler av 90 millioner år.