Hva er de tre typer Anaerob respirasjon?

Mens aerob respirasjon (med oksygen) er mer effektiv ved å produsere energi for en celle å bruke, noen organismer bor på steder der de ikke har tilgang til oksygen. De må i stedet gjøre bruk av anaerob respirasjon.

typer

Mens alle organismer som bruker aerob respirasjon gjøre det i utgangspunktet på samme måte, er det en rekke typer anaerob respirasjon. De vanligste er nitratreduksjon, reduksjon sulfat og karbonat reduksjon.

fellestrekk

Alle former for cellulær respirasjon funksjon for å frembringe ATP, hvilken cellen bruker for å transportere energi. Alle former for anaerob respirasjon er mindre effektive enn aerobic åndedrett.

nitrat Reduksjon

Nitratreduksjon virker ved å redusere nitrat (NO3) til nitritt (NO2-), forbruk av hydrogen ioner og produsere vann i prosessen. Noen mikroorganismer kan redusere nitritt ytterligere, helt til nitrogengass i noen tilfeller, men bakteriene må gjøre denne så snart noen av mellomproduktene er giftige.

sulfat reduksjon

Sulfat reduksjon er bare sett i organismer som lever i miljøer med meget små mengder av oksygen. Det fungerer ved å redusere sulfat (SO4-2) til sulfide (S-2).

carbonate Reduksjon

Det er flere måter å produsere energi ved å redusere karbonat. Mest å begynne med karbonat (CO3) og redusere den til metan (CH4) eller eddik-syre (CH3COOH).