Hva er de viktigste kildene til vannforurensning?

Hva er de viktigste kildene til vannforurensning?


Lokalsamfunn og byer over hele USA er store syndebukkene til vannforurensning. Mesteparten av avløpsvann fra daglig bruk i toaletter og vaskemaskiner pumpes under jorden. Noe av dette vannet holdes innenfor vannsystemet, men mye av det er tapt i jorda og underjordiske vassdrag. De viktigste kildene til vannforurensning kan være alt fra daglig produkter til materialer som trengs for bedrifter og selskaper til å operere.

Industri

Industrielle forurensninger er også en viktig kilde til vannforurensning. Bedrifter og virksomheter som behandler skadelige kjemikalier og produkter ofte la forurenset vann strømme tilbake i elver og bekker. En svært skadelig eksempel er atomkraftverk, som pumper Strålings vann i innsjøer og elver i nærheten fasiliteter.

Fast avfall

Fortsatt bruk av fast avfall som papir og plast er en av de mest skadelige tilskuddene til vannforsyning. Avfallsvannrenseanlegg er ikke satt opp til å håndtere volumet av disse produktene blir plassert i vannsystemet.

Rengjøringsprodukter

Vaskemidler og husholdningskjemikalier vokser i fare for den amerikanske vannsystemet. Disse kommer fra vaskemaskiner og dumpet ned i avløpet. Legemidler er også farlig. Ifølge Associated Press, er nesten 40 prosent av vannet i Amerika forurenset.

Highways

Dreneringssystemer på motorveier er også en viktig kilde til vannforurensning. Regn faller på motorveier og renser olje og auto eksos fra fortau og spyler dem inn i vannsystemet.

Farms

Gårder over hele landet også er skadelig for vanntilførselen. Plantevernmidler og gjødsel forbindelser, samt hormoner og antibiotika for husdyr naturlig flyte ned i bakken.