Hva er den kjemiske formelen for Hydrogen & Svovel?

Hydrogen og svovel er elementer. Den kjemiske formelen for svovel er S, som er den samme som dens symbol. Hydrogen symbol er H; Men, danner det et toatomig i ren form så dens kjemiske formelen er H2. Den kjemiske formelen for forbindelsen hydrogensulfid H2S.

Atomic Oppbygging av Hydrogen

Hydrogen har en proton og null nøytroner i sin mest vanlige isotop. Det er to ekstra isotoper av hydrogen - deuterium med en nøytron og tritium med to nøytroner.

Fysiske egenskaper av hydrogen

Hydrogen er et ikke-metall med et smeltepunkt på -259,24 ° C og et kokepunkt på -252,87 grader Celsius.

Viktigheten av Hydrogen

Hydrogen er en hovedkomponent av Solen og Jupiter. Svært lite atmosfærisk hydrogen eksisterer på jorden, men er funnet i et stort antall forbindelser inkludert vann og organiske molekyler.

Atomic Oppbygging av Svovel

Svovel har 16 protoner og nøytroner 16 i sin mest vanlige isotop.

Fysiske egenskaper av Svovel

Svovel er et ikke-metall med et smeltepunkt på 119,6 ° C og et kokepunkt på 444,6 ° C.

Viktigheten av Svovel

Svovel er en ingrediens i krutt og viktig i produksjonen av svovelsyre, en svært viktig industriell og kjemisk forbindelse. Svovel er innlemmet i en rekke aminosyrer og forbindelsen hydrogensulfid blir lett gjenkjent ved dets råtne egg lukt.