Hva er den kjemiske formelen for Silicon Dioxide?

Silisiumdioksyd, ofte referert til som "silisiumdioksyd," er et molekyl som består av to atomer av oksygen med ett atom av silisium, beskrevet i forbindelse med den kjemiske formel SiO2.

overflod

Silisiumdioksyd, en av de mest tallrike mineraler på overflaten av jorden, er en hovedbestanddel av sand.

Bruker

Silicon dioxide har mange bruksområder i industrien, men er spesielt viktig som en rektor ingrediens i glass produksjon; Det er også tungt anvendes som en isolator i elektronikk.

Fysiske egenskaper

Silisiumdioksyd, en sprø, svakt materiale, har et smeltepunkt på 1728 ° C. Det har lav varmeledningsevne og er derfor en naturlig termisk isolator.

Rolle i biologi

Levende organismer inneholder spormengder av silika, og kiselsyre er en normal komponent av urin. Kiselalger, radiolarier, og noen svamper gitt rammeverk bestående av silisiumdioksyd, noe som resulterer i dannelsen av sedimentære bergarter som er kjent som silisiumholdig jord på grunn av deres høye silikainnhold.

helserisiko

Langvarig eksponering for krystallinsk silika kan føre til luftveissykdom som kalles silikose. Ifølge National Institute of Occupational Safety and Health, mer enn 250 mennesker dør hvert år av denne uhelbredelig sykdom.