Hva er den riktige takk svar på en Sympathy Card?

Hva er den riktige takk svar på en Sympathy Card?


I tilfelle av tapet av en kjær, er mange overveldet av antall sympati kort og blomster som sendes til familien. Takkekort er en vanlig reaksjon når et personlig notat sendes i en sympati kort.

Tidsramme

Mens en familie er i sorg, er det vanlig å begynne å skrive takkekort for kondolanser så snart som mulig etter begravelsen. En måned til seks uker regnes som en passende mengde tid til å svare på en sympati kort eller blomster.

Funksjon

En håndskrevet takkemelding viser at du setter pris på sympati kort eller blomster sendt til din familie. Selv om det ikke trenger å være lang, bør det være personlig til avsenderen.

betraktninger

Mens de fleste sympati kort og blomster er adressert til familien som helhet, mesteparten av tiden, er avsender nærmere én eller to spesifikke familiemedlemmer. De familiemedlemmene nærmest avsenderen skal personlig skrive takkemelding til denne personen.

Misforståelse

Mange tror at bare de som utfører en funksjon i begravelsen, bringe mat eller sende blomster skal sendes takkekort. Men alle som sender et personlig kort som inneholder en håndskrevet melding skal sendes en kort takk notat.

Expert Insight

Ifølge Emily Post, kan riktig frasering for en takk notat være: "Min familie og jeg ble rørt av ditt anbud uttrykk for sympati Vennligst vet hvor mye vi setter pris på din vennlighet og omtanke.".