Hva er den spesifikke tetthet av hydraulikkolje?

Hva er den spesifikke tetthet av hydraulikkolje?


Hydraulikkolje er brukt i mange programmer, for eksempel en hydraulisk heis for kjøretøy vedlikehold. Konsistensen av hydraulisk olje er viktig for den generelle virkemåte av en maskin for å tilveiebringe en lang levetid.

Identifikasjon

Hydraulikkolje gir smøring for å stoppe friksjon mellom bevegelige deler, for eksempel overføring tannhjul. En måling av spesifikk tetthet er forholdet mellom massen av et bestemt volum i forhold til tettheten av vann.

Egenskaper

Hydraulisk olje har en spesifikk tetthet på 0,89 g pr cubed centimeter. Dette illustrerer egenskapene av tykkelse for bruk for belegging følsomme mekaniske deler for å skape nesten friksjonsfri drift.

betraktninger

Spesifikk tetthet er avhengig av temperaturendringer. Dersom hydraulikkoljen er oppvarmet, vil molekylene å bevege seg mer. Når de beveger seg, de sprer seg videre inn i den tillatte plass. Dette øker effektivt volum, men senker tettheten verdi. Hydrauliske oljer må begrenses til et sett temperaturområde for å fungere effektivt.