Hva er det reneste energikilde?

Hva er det reneste energikilde?


Selv i dag kan ingen enkelt energikilde skal definitivt kalles "reneste", fire alternativer er tilgjengelige i dag som har en minimal innvirkning på miljøet: solenergi, vindkraft, jordvarme og tidevann. Justert for produksjon og vedlikehold av materialene som brukes, er hver av disse alternativene i stand til å produsere energi med jevne mellomrom uten å generere forurensninger.

Hva er en ren energikilde?

Energi er definert som "evnen til å gjøre jobben", og den evnen kan bli brukt fra en rekke kilder. Dersom utnyttelse av energien unngår forurensende eller på annen måte å skade miljøet, kan det energikilde beskrives som "ren".

Energi fra sola

Sammensmeltingen av atomer i Sun genererer stadig en enorm mengde elektromagnetisk energi. At energi, som kalles "solenergi", kan omdannes til elektrisk energi gjennom solcellepaneler.

Energi fra Vind

Turbiner som spinner når vinden blåser på dem kan konvertere som spinner til elektrisk energi.

Energi fra Tides

På samme måte som vindturbiner kan spinne for å generere elektrisitet, har de senere nyvinninger tillates bevegelse av bølger og tidevann som skal omdannes til elektrisitet.

Energi fra jordens Heat

Kjernefysiske reaksjoner inne Earth skape en enorm mengde varme, noe som gjenspeiles av vulkanutbrudd og geysirer. Denne energien, kalt "geotermisk energi," kan bli brukt på steder kalt "hot spots" der underjordisk vann er naturlig oppvarmet til minst 200º F.

Energi fra Matter / antimaterie konverteringer

Muligens er den reneste energikilden oppstår når materie vekselvirker med anti (en substans fremstilt av positivt ladede elektroner og negativt ladede protoner). Når disse to stoffene møtes, blir de omdannet til ren energi. Men i øyeblikket, er antimaterie sjelden; derfor denne type energiproduksjon ennå ikke kan utnyttes i stor skala.