Hva er Domestic Violence misbruk?

May 27 by admin

Hva er Domestic Violence misbruk?


Det er anslått at det finnes rundt 2,5 millioner tilfeller av vold i USA hvert år. Vold i nære relasjoner overgrep innebærer intime partnere eller familiemedlemmer, og omfatter fysiske, seksuelle og følelsesmessige overgrep. Former for vold overgrep inkluderer ekteskapelig overgrep, barnemishandling og eldre misbruk.

Ekteskapelig misbruk

Begrepet ekteskapelig misbruk brukes ofte om hverandre med begrepet vold og omfatter overgrep som medfører intim partner, inkludert en kjæreste. Det kan forekomme blant de i hver rase, etnisk og økonomisk gruppe og i homofile forhold, ifølge Help Guide, en ideell organisasjon som tar sikte på å forebygge vold i hjemmet. Trusler, ydmykelse og isolasjon er vanlige symptomer på emosjonelle misbruk, mens slå, sparke biting og blir tvunget til å ha seksuell omgang karakterisere fysiske og seksuelle overgrep.

Barnemishandling

Hva er Domestic Violence misbruk?

Eldre misbruk er en form for vold overgrep.

Barnemishandling kan ta ulike former. Disse inkluderer fysisk mishandling og psykisk mishandling, slik som å kalle barnet navnene eller avvise henne. Omsorgssvikt er definert som å unnlate å sørge for barnets grunnleggende behov, som mat og klær. Seksuelle overgrep innebærer både upassende rørende og utsette barnet for seksuelt materiale eller situasjoner.

Elder Abuse

The National Center på Elder Abuse, en del av den amerikanske administrasjonen on Aging, definerer eldre misbruk som "... enhver viten, forsettlig eller uaktsom handling av en omsorgsperson eller en annen person som forårsaker skade eller en alvorlig risiko for skade på en sårbar voksen. Således, som med andre former for vold overgrep, eldre misbruk kan være i form av fysisk, seksuell, følelsesmessig eller gjennom forsømmelse, og både menn og kvinner er ofre. i denne type overgrep, er utnyttelse også en bekymring , som bruker eller misbruker penger eller eiendom.


Related Posts


Gratis Anonym Hjelp Lines for Domestic Violence

Gratis Anonym Hjelp Lines for Domestic Violence

Vold i nære relasjoner er et alvorlig, nasjonalt samfunnsproblem i USA. Mens flertallet av ofre for vold i nære relasjoner er kvinner og noen ganger barn, dette omfattende samfunnsproblem rammer ofrene på tvers av kjønn linjer og også på tvers av sek
Hva Er Sosialarbeidere Intervention i Handling Domestic Violence?

Hva Er Sosialarbeidere Intervention i Handling Domestic Violence?

Vold i nære relasjoner er bruk av makt og kontroll med en partner over hverandre i et intimt forhold. Den dominerende partner bruker fysisk, seksuell, følelsesmessige, psykologiske overgrep og økonomisk kontroll som middel til å manipulere underordne
Hva er årsakene til Teen Sivil Domestic Violence?

Hva er årsakene til Teen Sivil Domestic Violence?

Når mange tenker tilbake på sine ungdoms romanser, husker de spennende opplevelser fulle av nye følelser og førstegangsopplevelser; Men for noen er dette første foajeen til romantikk er ikke så positivt. Teen forholdet vold er et økende problem, rapp
3 forebyggende metoder for Domestic Violence

3 forebyggende metoder for Domestic Violence

Det er ingen akseptabel unnskyldning for vold i hjemmet. Uansett hva en mann, kone eller barn har gjort, er vold aldri løsningen. Hjemmet skal være et trygt sted, kjærlighet og trøst, men for mange, har vold slått hjem til et sted med sinne, frykt og
Hvordan finne informasjon om Penalty for Domestic Violence in Ohio

Hvordan finne informasjon om Penalty for Domestic Violence in Ohio

I Ohio, er vold klassifisert som fysisk mishandling eller trusler om fysisk mishandling mellom familiemedlemmer, eller barnemishandling. Hvis du eller noen du kjenner har vært utsatt for en overgriper i Ohio, følger du disse trinnene for å søke hjelp
Domestic Violence: Hjelp for misbrukeren

Domestic Violence: Hjelp for misbrukeren

De fleste par verdsette deres løfter, kjærlighet og ekteskap, men ikke alle. Vold i nære relasjoner er et raskt voksende kriminalitet som rammer 2,5 millioner kvinner hvert år. Menn og barn kan også være ofre for familievold, som kan knuse liv og gi
Familie Advocacy Program Ideer for oktober er Domestic Violence Måned

Familie Advocacy Program Ideer for oktober er Domestic Violence Måned

Det finnes en rekke måter som familie advocacy programmer kan øke folks bevissthet og deres lokalsamfunn om vold i løpet av oktober, Domestic Violence Awareness Month. Det er flere mulige bevissthet prosjekter som er egnet for de fleste programmer og
Typer Domestic Violence

Typer Domestic Violence

En av fire kvinner har opplevd noen form for vold i løpet av livet, ifølge Domestic Violence Resource Center. Vold i nære relasjoner kan skje i alle typer relasjoner og i alle sosiale sirkler. Vold i nære relasjoner oppstår når en partner i et forhol
Organisasjoner som hjelper Domestic Violence Ofre

Organisasjoner som hjelper Domestic Violence Ofre

Organisasjoner som gir støtte til innenlandsk vold ofre tilbyr en rekke tjenester for å hjelpe enkeltpersoner frigjøre seg fra farlige situasjoner og gå videre å leve uten frykt for gjentakelse vold. I tillegg til å tilby kriseintervensjonstjenester,
Hvordan kan foreldre hjelp i Domestic Violence?

Hvordan kan foreldre hjelp i Domestic Violence?

Vold i nære relasjoner setter kvinner i en farlig situasjon. Den amerikanske Kongressen of Fødselsleger og Gynekologer (ACOG) anslår 35 prosent av kvinnene behandlet i akuttmottak kan være misbruk ofre. Mer enn en tredjedel av drepte kvinner er drept
Militær Men & Domestic Violence

Militær Men & Domestic Violence

Militære menn er opplært i kamp, ​​men kamp ikke alltid holde seg på slagmarken-noen ganger det kommer hjem til sine koner, i henhold til Civic Research Institute. Vold i nære relasjoner drap fra 1995 til 2001 omfatter 131 i hæren, 54 i Sjøforsvaret