Hva er effekten av Ekteskapelig misbruk?

Ekteskapelig misbruk --- som kan bestå av fysisk, verbal, følelsesmessige eller seksuelle overgrep; trusler om overgrep; tvunget isolasjon; eller økonomisk mobbing --- er knyttet til effekter som kan være alvorlige, langvarige eller dødelig.

Fysisk

Ofre for ekteskapelig misbruk kan bli skadd, leve med kroniske smerter og lider av sykdommer, inkludert seksuelt overførbare sykdommer. Risiko under svangerskapet kan variere opp til døden av fosteret.

emosjonell

Lav selvfølelse, problemer med å stole på andre, depresjon, spiseforstyrrelser, posttraumatisk stresslidelse og tanker eller handlinger av selvmord forekommer blant ofre for vold i hjemmet.

Behavioral

Ekteskapelig misbruk ofrene er mer sannsynlig å misbruke narkotika og alkohol. De kan også engasjere seg i selvskading, forsømme seg selv og unngå å følge lege.

foreldre

Ofre for ekteskapelig overgrep kan bli hemmet i sin evne til å gi næring til sine barn på grunn av følelsen håpløs, deprimert, opptatt, irritabel, nummen eller trukket tilbake.

barn

Barn som er vitne til vold kan utvise frykt, søvnløshet, sosiale og faglige problemer, nummen følelser og hevnlyst. Som voksne, kan de slå mot rusmisbruk, kriminalitet og vold i hjemmet.

Død

Ektemenn eller kjærester er ansvarlig for nesten en tredjedel av drapene på kvinner i USA.