Hva er en Body Fossil?

Hva er en Body Fossil?


Fossiler kommer i to typer: sporfossiler og kropps fossiler. Trace fossiler er fotavtrykk, tannmerker og reir, mens kroppen fossiler inkluderer bein, tenner, klør og huden. De best bevarte kroppen fossiler fra de vanskeligste delene av kroppen.

Bones

Bones er de oftest funnet kroppen fossiler og er den viktigste kilden til det vi vet om dinosaurer. Den første dinosaur bein ble oppdaget i 1818, men i 1858, William Parker Foulke fant nesten intakt skjelett av en Hadrosaurus i Haddonfield, New Jersey. Denne oppdagelsen endret vitenskapelige utsikt over den naturlige verden.

Bevaring

Noen kropps fossiler kalles "uendrede restene." Dette betyr at svært lite fysisk eller kjemisk endring har skjedd. Noen skjelettmaterialet er glad begravd i isbreer, mens andre mindre dyr er funnet fanget i rav som holder dem intakt. Neddykking i tjære også bevarer kroppens fossiler og er instrumental i å bevare mykt vev samt bein.

Muggsopp og Casts

I noen tilfeller, paleontologene oppdage avtrykk av skjeletter i steiner og annet materiale. Disse formene er også definert som kroppen fossiler. En støpt dannes når formen er fylt med et annet stoff for å gi et positivt bilde fossil.