Hva er en Confocal Lengde mikroskop?

Konfokalmikroskopi er en type fluorescens mikroskopi som gir overlegen oppløsning - en større evne til å skimte detaljer i prøven - sammenlignet med tradisjonelle fluorescens mikroskopi, selv om det krever lengre eksponeringstider for et bilde.

fluorescens

Når fotoner av lys streik elektroner i atomer og molekyler av et objekt, er energien absorbert og elektronet hopper til et høyere orbital nivå. Kort tid etterpå kan elektronet falle tilbake til en lavere bane og frigjør energi i form av et foton av lys i prosessen. Dette fenomenet kalles fluorescens.

bruk

Når du forbereder en prøve for visning med en konfokalmikroskop, kan biologer flekker celler med spesielle fargestoffer som festes bare til visse komponenter. Når lys av en bestemt bølgelengde skinner på prøven, fluorescerer fargestoffet slik at biologen kan skille disse komponentene fra de andre deler av prøven. Mikroskopet bruker et pinhole å filtrere noen ut-av-fokus lys for å få et skarpt, klart bilde.

fordeler

Konfokalmikroskopi øker optisk oppløsning, evnen til å skjelne detaljer - riktignok på bekostning av en økt eksponeringstid. Den tennes også bare ett punkt i prøven på et tidspunkt, slik at bildene produsert av konfokal mikroskopi kan anvendes for å danne et 3-D bilde.