Hva er en elektrisk Shunt?

Noen ganger i en elektrisk krets, må en strøm til å være rettet slik at kretsen er fullført på riktig måte. Når en del av en krets shorts eller brudd på samme måte, vil dagens møte en blindvei. For å hindre at dette ødelegger alt, kommer en elektrisk shunt inn i bildet.

Funksjon

En elektrisk shunt tvinger en elektrisk strøm til å bevege seg en viss del av en krets.

Betydning

Når en del av en linje krets shorts, er en shunt aktivert for å flytte en aktuell rundt dødpunkter og traff et punkt der det kan fortsette på, ubrutt.

materialer

Shunter er laget av materialer som ikke er elektrisk ledende. Mye av tiden, de er dannet av edelgasser, slik som neon.

typer

Lynavledere, som de på radio tårn, er relativt store shunter. Når lynnedslag, disse shunter føre strøm til arc i bakken harmløst.

delvis Nullification

Ikke alle elektriske shunter helt tvinge en krets rundt det. Noen bare omdirigere en delvis spenning, slik at resten kan passere gjennom, noe som er bra for deler av kretser som kan kort lettere enn andre.