Hva er en infrarød Gas Analyzer?

En infrarød gassanalysator er en anordning for måling av konsentrasjonen av gasser ved hjelp av infrarød stråling. Infrarød stråling opptar den del av det elektromagnetiske spekteret med bølgelengde mellom 1 mm og 750 nanometer, og er den del vi føler som varme.

Operasjon

Infrarød stråling som sendes ut av en varm tråd og passerer gjennom et interferensfilter som filtrerer ut alle bortsett fra de ønskede bølgelengder. Strålingen passerer gjennom en prøve av gass i et kammer og er fokusert på en innretning som omdanner strålingen til et elektrisk signal, kjent som en fotodetektor. Detektorens utgang er behandlet for å bestemme konsentrasjonen av gassen i prøven.

absorpsjon

Gasser som består av molekyler med to eller flere ulike atomer - som karbondioksid (CO2) og lystgass (NO2) - absorberer infrarød stråling i ulike områder. Karbondioksid absorberer infrarød stråling mellom 4,2 og 4,4 mikrometer.

Fordeler

Den største fordelen med en infrarød gassanalysator, sammenlignet med andre påvisningsmetoder, er at analysatoren ikke direkte kontakt med gassen. Gassmolekyler kommuniserer bare med en stråle av lys.